Klauzula informacyjna

ANDREX-DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej UE.
Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na tematy ochrony i dostępu do danych osobowych w ANDREX-DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDREX-DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w BRZYŚCIU 35, 39-307 GAWŁUSZOWICE

2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem pocztowy: BRZYŚCIE 35, 39-307 GAWŁUSZOWICE lub elektronicznie: biuro@andrex-vg.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert i informacji handlowych, marketingu usług oraz realizacji postanowień umów/zleceń na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i b RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i ich przetwarzanie jest warunkiem dalszego kontaktu i/lub zawarcia oraz realizacji umowy/zlecenia;

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, adresu siedziby reprezentowanego podmiotu, stanowiska, danych kontaktowych, w tym adres poczty elektronicznej;

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem dalszego kontaktu oraz zawarcia i realizacji umowy/zlecenia;

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia, kancelaria prawna;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do czasu obowiązywania umowy/zlecenia ewentualnie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratora danych osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

12) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.